Uw voetverzorging

Tijdens uw eerste afspraak wordt er een persoonlijke patiëntenfiche opgemaakt : alle specifieke voetproblemen, de persoonlijke gegevens, eventueel medicatie, ziektes, … worden genoteerd.

pedicure